LPG

Autogas wordt meestal LPG genoemd. LPG is de afkorting van Liquefied Petroleum Gas ofwel vloeibaar gemaakt gas.

Lees meer

LPG

Autogas wordt meestal LPG genoemd. LPG is de afkorting van Liquefied Petroleum Gas ofwel vloeibaar gemaakt gas. LPG wordt onder druk vloeibaar en wordt dus niet in gasvorm opgeslagen. Het voordeel van vloeibare gasopslag is dat het volume vele malen kleiner is. Daardoor is een  grote actieradius mogelijk met een relatief kleine tank.

LPG IS EEN MENGSEL
LPG is een mengsel van propaan en butaan. Afhankelijk van het seizoen kan de samenstelling van LPG verschillen. In de zomer bestaat LPG uit ongeveer 60% propaan en 40% butaan. In de winter is de mengverhouding 70% propaan en 30% butaan. Een en ander heeft te maken dat butaan bij lage temperaturen moeilijker over gaat in gasvorm. Butaan en  propaan worden gewonnen uit de raffinage van aardolie. Daar LPG van nature reukloos is wordt er uit veiligheidsoverwegingen altijd een reukstof toegevoegd.

KWALITEIT ESSO LPG
Esso LPG heeft een gemiddeld hoger aandeel butaan. Butaangas geeft een hoger rendement dan propaangas door de hogere verbrandingswaarde. Bij afwijkende gehaltes aan propaan stijgt het brandstofverbruik en willen motoren moeilijker starten.

Esso LPG is verder erg zuiver qua samenstelling. Het aandeel verontreinigingen en “restgassen” in Esso LPG is nihil.

Het eindresultaat is dat Esso LPG perfect rijdt bij een lager brandstofverbruik en lagere onderhoudskosten.

Kortom met ESSO LPG rijd u gegarandeerd meer kilometers per tankbeurt.

Esso LPG tanken loont zich dus altijd!