Mobiele IBC Tanks Kunststof

Steeds meer bedrijven ontdekken het gemak van de mobiele kunststoffen Truckmaster TM dieseltank. Oponthoud en stilstand van machines wordt bij gebruik van de Truckmaster mobile tank tot een minimum beperkt.

Lees meer

Geselecteerd

  • Mobiele IBC Tanks Kunststof

Installatietechniek

Merk

Productsoort

Zoekresultaat

21 resultaten gevonden

Mobiele dieseltank + adblue combi
€1145,00
Bekijk product
Mobiele dieseltank Tech tank 220 liter + 12v pomp
€650,00
Bekijk product
Mobiele dieseltank Tech tank 220 liter + 220v pomp
€650,00
Bekijk product
Mobiele dieseltank Tech tank 220 liter + 24v pomp
€650,00
Bekijk product
Mobiele dieseltank Tech tank 440 liter + 12v pomp
€850,00
Bekijk product
Mobiele dieseltank Tech tank 440 liter + 220v pomp
€850,00
Bekijk product
Mobiele dieseltank Tech tank 440 liter + 24v pomp
€850,00
Bekijk product
Mobiele dieseltank TM 200 (hoog/smal model) + 12v pomp
€645,00
Bekijk product
Mobiele dieseltank TM 200 (plat model) + 12v pomp
€665,00
Bekijk product

Mobiele IBC Tanks Kunststof

Mobiele IBC tanks worden steeds vaker ingezet om machines, aggregaten  en grondverzetmaterieel veilig, volgens voorschrift, in het werk af te tanken. Mobiele IBC tanks kunnen uitgerust worden met een 12 volt , 24 volt en of 220 volt pomp. Uiteraard is een K-2/3 handpomp ook nog leverbaar!

KUNSTSTOF TRUCKMASTER IBC TANK (UN- GEKEURD)
Kunststof Truckmaster IBC tanks kunnen alleen mobiel gebruikt worden daar ze alleen UN-1202 goedgekeurd zijn. Stationair gebruik is hierdoor niet toegestaan. Het grote voordeel van kunststof IBC ’s, zoals de Truckmaster TM van Kingspan, is het lage gewicht ( leeggewicht: 60-120 kg). Kunststof Truckmaster IBC's zijn leverbaar met een tankinhoud van  200, 430 liter en 900 liter.

WETTELIJKE VOORSCHRIFTEN  IBC’S:
De overheid stelt hoge eisen aan brandstoftanks en de onderhoud daarvan. Bij transport over de weg valt de IBC onder de regelgeving “mobiele tanks”

Deze regelgeving bepaald, als ze zijn bestemd voor het vervoeren van vloeistoffen, dat er periodiek een lekdichtheidsbeproeving en een inspectie moet plaatsvinden om te voldoen aan de eisen die door het TNO Centrum voor Verpakking en Kiwa Certificatie en -Keuringen worden gesteld. Ook moeten IBC tanks voldoen aan de VLG/ADR en UN- richtlijnen (UN 1202).

Zodra de IBC geplaatst wordt op locatie dan is de richtlijn PGS30 (voorheen de CPR 9-6) “Buitenopslag van K3-produkten in bovengrondse stalen tanks” van kracht.

De PGS30 is een richtlijn opgesteld door de ministeries van VROM en Verkeer en Waterstaat en verwijst naar de beoordelingsrichtlijnen zoals de BRL-K744 voor metalen niet stationaire en mobiele opslag en afleverinstallaties van ten hoogste 3000 liter voor bovengrondse drukloze opslag van vloeistoffen.

Er is hier sprake van een richtlijn, lokale bestuurders (provincie of gemeente) mogen hiervan afwijken en met minder stringente voorwaarden genoegen nemen.

KEURINGEN VAN  IBC’S:
Vanwege de internationale vervoersregelgeving VLG/ADR moeten de IBC’s  periodiek gekeurd worden.

Hieronder volgt een overzicht van de keuringen:

Om de 2½ jaar moet de IBC gekeurd worden voor de ADR, dit houdt in dat er een uitwendige inspectie met lekdichtheidsbeproeving gedaan wordt.

Elke 5 jaar moet deze keuring aangevuld worden met een inwendige inspectie.

Om de 1½ jaar moet de IBC KIWA gekeurd worden, dit is een visuele inspectie vanwege de milieueisen uit de PGS30. (CPR 9-6). Deze periodieke keuringen zijn wettelijk verplicht en worden voorzien van een keuringsdocument welke bij de IBC aanwezig behoort te zijn. Meestal worden deze keuringen gecombineerd.

Roost Olie kan zorg dragen voor deze keuringen, ook op locatie.

KEURINGSEISEN KUNSTSTOF TRUCKMASTER IBC'S (UN-gekeurd)
De keuringseisen voor de 5 jaarlijkse keuring van kunststof tanks zijn officieel nog niet vastgesteld doordat men er vanuit gaat dat kunststof IBC tanks na 5 jaar vervangen worden. Echter men is bezig om de regelgeving rond de kunststof IBC tanks aan te passen daar afschrijving in 5 jaar in de praktijk geen optie is vanwege de hoge aanschafkosten en het duurzame ontwerp van de IBC’s.

De fabrikant van kunststof Truckmaster IBC ’s Kingspan heeft al reeds aangekondigd om een ruilsysteem toe te passen bij problemen met bevoegd gezag rondom de 5 jaarlijkse keuring.

VERVOERSEISEN
Boven de 1000 liter moet de chauffeur van het voertuig over een ADR vakbekwaamheidcertificaat beschikken. Eisen voor chauffeurs van voertuigen met beperkte snelheid (trekkers e.d.) zijn gelijk aan de eisen voor snelverkeer.

VERZEKERING
Verzekeringsmaatschappijen dekken mogelijk geen risico’s waar niet aan de gestelde eisen van een tank wordt voldaan.

Indien men een ongeluk veroorzaakt in het verkeer waarbij een ongekeurde tank betrokken is, loopt de gebruiker het risico dat een verzekeringsmaatschappij niet uitkeert, hetzelfde geldt voor schade aan het milieu, terwijl de schade door bovengenoemde onaanvaardbaar hoog kan zijn. Zorg er dus voor dat uw ibc’s wel aan de gestelde eisen voldoen.

IBC OP AANHANGWAGEN
Wilt u een IBC op een aanhangwagen let er dan wel op dat de IBC er zonder gebruik van gereedschappen afgehaald kan worden, is dit niet het geval dan bent u gebruiker van een tankwagen en valt u onder een andere wetgeving.