Hydraulische olie

Ieder hydraulisch systeem is afgevuld met hydrauliekolie. De basis voor het in bedrijf houden van hydraulische systemen is het schoonhouden ervan.

Lees meer

Hydraulische olie

Een toepassing van Hydraulische olie.

Ieder hydraulisch systeem is afgevuld met hydrauliekolie. De basis voor het in bedrijf houden van hydraulische systemen is het schoonhouden ervan. Een hydraulisch  systeem heeft vaak  te maken met hoge drukken, een relatief klein oliereservoir, compacte controlesystemen en vervuiling. Met name vervuiling zorgt voor een verhoogd risico op ongeplande stilstand. Ook hoge werktemperaturen (> 70 C) werken storingen in de hand. De keuze van het juiste smeermiddel en de juiste toepassing ervan voorkomt veel problemen. Moderne hydrauliekoliën zoals “Mobil DTE 10 Exel 46”  zorgen verder voor een gegarandeerd lager energieverbruik 2-3 % in tegenstelling tot de standdaard hydrauliekolie. Dit lagere energieverbruik kan een grote rol spelen, vooral bij grote zwaarbelaste systemen die 24 uur per dag draaien. Hieronder ziet u een voorbeeldberekening: 

Voorbeeldberekening energiebesparing:
Stel een productielijn verbruikt gemiddeld 250 Kw / uur. Dit is per jaar 24 x 25 Kw x 365 dagen = 2.190.000 Kw jaarverbruik x €  0,06 / KwH= € 131400 x 2,5 % Energie besparing = € 3285,= / jaar.

Roost  Olie biedt u graag de helpende hand bij het kiezen van de juiste hydrauliekolie die exact past bij uw machine cq. productieproces. Bel 0495-631220 of mail voor meer informatie.

 

TIPS VOOR EFFICIENT ONDERHOUDEN VAN  EEN HYDRAULIEKSYSTEEM

1) Houd het systeem schoon
Laat het systeem functioneren in een zo schoon mogelijke omgeving. Zorg ervoor dat het reservoir van het hydraulische systeem voorzien is van een goed filtersysteem en dat het oliereservoir schoon kan ademen. Door de ontluchting van het oliereservoir via een beluchtingsfilter  laten verlopen verkomt men extra vervuiling. Niet alleen het hydraulische systeem zelf maar ook de smeermiddelen verdienen een schone omgeving. Een goede opslagplaats voor olie is een afgesloten stofvrije container.

2) Controleer regelmatig de olieconditie
De status van de olie en de werking van het hydraulische systeem kan onderzocht worden door middel van een periodieke olieanalyse. Ons advies is om eenmaal per jaar een grondige inspectie te doen en eenmaal per kwartaal een Olieanalyse uit te laten voeren. Roost Olie kan hierbij  van dienst zijn met haar Signum Olie Analyse programma. Het is een handig, online programma waarin de olieanalyses worden opgeslagen en geraadpleegd kunnen worden. Bel gerust voor meer informatie inzake een Signum Olie Analyse, telefoonnummer 0495 631200.

3) Visuele inspectie
Door regelmatig de kleur en de samenstelling van de olie met het blote oog te bekijken, ziet het geoefende oog als snel hoe het met de olie gesteld staat. Hydrauliekolie moet er fris en helder (niet te donker) uitzien. Ook mag de olie niet naar vluchtige stoffen ruiken (brandlucht). Controleer ook visueel de status van belangrijke systeem onderdelen, zoals filters, leidingen en kleppen. Met temperatuurmetingen ( Infra rood  temperatuurmeter) bij de verschillende systeemonderdelen kunnen er onvolkomenheden  in een hydraulisch systeem worden opgespoord (bv defect of verkeerd afgesteld overdrukventiel). Doel van de visuele inspectie is eveneens het voorkomen van mogelijke problemen in de nabije toekomst.