Wetsvoorstel afschaffing Rode Gasolie definitief.

Om de financiën op orde te brengen heeft de overheid een pakket maatregelen bedacht. Een van de maatregelen is het afschaffen per 1 januari 2013 van de rode diesel oftewel Gasolie rood.

 

Wat betekent dit concreet?

1 Meer accijns betalen.

Als rode Gasolie vervalt zullen alle stationaire motoren , landbouwmachines (tractoren) , grondverzetmachines en oliestook vervarmingsinstallaties op blanke diesel moeten overschakelen.

Het prijsverschil in accijns bedraagt maar liefst 18,12 cent (bij 15 C) per liter diesel!

2 Rode diesel voor scheepvaart blijft.

De scheepvaart (uitgezonderd pleziervaart) blijft vrijgesteld van accijns.

3 Teruggaaf grootverbruik vervalt.

Grootverbruiker die meer dan 153.000 liter Gasolie rood gebruikten konden van een deel van de gebruikte brandstof accijns terugvorderen. Deze regeling vervalt geheel.

4. Ook huisbrandolie vervalt.

Ook huisbrandolie vervalt. In de praktijk zullen de Huisbrandolie gebruikers ook overstappen op blanke diesel.

Tot Slot.

Mogelijk zullen bepaalde sectoren gecompenseerd worden voor deze lastenverzwaring.

De overheid is verder van mening dat deze maatregel gebruikers van dieselbrandstof prikkelt om meer energie-efficient te gaan werken, hetgeen een positief effect heeft op het milieu.

 

U kunt alles nog eens nalezen in de Nieuwsbrief van de DOUANE & BELASTINGSDIENST

Nieuwsbrief Douane december 2012.pdf

Nieuwsbrief Douane november 2012.pdf

Nieuwsbrief Douane oktober 2012.pdf

 

Heeft u nog vragen inzake  de overstap naar blanke diesel en de mogelijkheden van brandstofbesparing dan  kunt u contact opnemen met ons kantoor te Nederweert  tel: 0495-631220 .

 

 

Nieuws