Sinds 1 juni 2014 verzorgt Roost olie het saneren van uw tank door geheel Nederland.
Wij voeren uw oude dieseltank onder ADR condities af per vrachtwagen om deze volgens voorschrift
op een centrale verzamelplaats te reinigen. U ontvangt altijd een BRL 902 saneringscertificaat.
 

Voor meer informatie klik hier.
 

Nieuws