Esso Diesel blue

Wat is Esso Diesel Blue?

Esso Diesel Blue is een mengsel van 30% HVO* en 70% conventionele diesel. Net als de conventionele diesel is de Esso Diesel Blue EN590-genormeerd. Dit betekent dat iedere dieselauto deze brandstof kan tanken, zonder dat er iets aan de auto gewijzigd hoeft te worden. Tevens is met deze EN590-normering de kwaliteit altijd gegarandeerd.

*HVO = Hydro Treated Vegetable Oil: brandstof gemaakt van reststoffen in een synthetisch proces.

Lees meer

Esso Diesel blue

Voordelen van Esso Diesel Blue

Doordat 30% van deze brandstof gemaakt wordt van niet-fossiele grondstoffen reduceert u met het gebruik hiervan 19,5% CO2. Tevens zorgt dit voor een forse verlaging van overige emissies, zoals: roet & fijnstof, stikstofoxide, koolmonoxide en koolwaterstoffen.

Naast het grote milieuvoordeel is deze Esso Diesel Blue van een hoogwaardige kwaliteit. De Esso Diesel Blue heeft een hoog producteigen cetaangetal. Een hoger cetaangetal zorgt voor een snellere en efficiëntere verbranding. Dit zorgt voor meer vermogen of voor brandstofbesparing.

"Verklein je ecologische voetafdruk; kies Esso Diesel Blue voor minder CO2 uitstoot, met behoud van kwaliteit’’.

 

Diesel blue 2 met logo roost2.jpg