Hydraulische olie

Hydraulische olie is de "motor" achter zeer veel machines. Door Hydraulische olie kunnen machines veel kracht leveren. Zeer belangrijk bij hydraulische systemen in het schoonhouden hiervan. Heeft u hydraulische olie nodig? Neem dan contact met ons op voor advies op maat.

Lees meer

Hydraulische olie

Een toepassing van Hydraulische olie.

Hydraulische olie

Ieder hydraulisch systeem dient afgevuld te worden met hydrauliekolie. Het schoonhouden van deze systemen zijn de basis voor de levensduur. Hydraulische systemen zijn vaak systemen welke werken onder zware omstandigheden. Zeer hoge drukken, een relatief klein oliereservoir, compacte controlesystemen en een grote kan op vervuiling zorgen ervoor dat er zowel door de machine als de hydrauliekolie hard gewerkt moet worden. Vervuiling zorgt vaak voor een verhoogd risico op ongewenste en ongeplande stilstand. Daarnaast zijn vaak hoge werktemperaturen van meer dan 70’C hier ook debet aan.

De keuze voor het juiste smeermiddel bij hydraulische installaties is zeer  belangrijk. Het kan veel problemen voorkomen en werkt vaak levensduurverlengend. Daarnaast zijn moderne hydrauliek-oliën zoals de “Mobil DTE Excel range” zo ontworpen dat zij een gegarandeerde energieverbruikverlaging van 2-3% aangeven. Dit zorgt voor een grote besparing, zeker bij systemen welke 24 uur per dag moeten draaien.

Roost  Olie biedt u graag de helpende hand bij het kiezen van de juiste hydrauliek-olie die exact past bij uw machine cq. productieproces. Bel 0495-631220 of mail voor meer informatie.

TIPS VOOR EFFICIENT ONDERHOUDEN VAN  EEN HYDRAULIEKSYSTEEM

1) Houd het systeem schoon
Laat het systeem functioneren in een zo schoon mogelijke omgeving. Zorg ervoor dat het reservoir van het hydraulische systeem voorzien is van een goed filtersysteem en dat het oliereservoir schoon kan ademen. Door de ontluchting van het oliereservoir via een beluchtingsfilter  laten verlopen verkomt men extra vervuiling. Niet alleen het hydraulische systeem zelf maar ook de smeermiddelen verdienen een schone omgeving. Een goede opslagplaats voor olie is een afgesloten stofvrije container.

2) Controleer regelmatig de olieconditie
De status van de olie en de werking van het hydraulische systeem kan onderzocht worden door middel van een periodieke olieanalyse. Ons advies is om eenmaal per jaar een grondige inspectie te doen en eenmaal per kwartaal een Olieanalyse uit te laten voeren. Roost Olie kan hierbij  van dienst zijn met haar olie analyse programma. Het is een handig, online programma waarin de olieanalyses worden opgeslagen en geraadpleegd kunnen worden. Bel gerust voor meer informatie inzake een olie analyse, telefoonnummer 0495 631220.

3) Visuele inspectie
Door regelmatig de kleur en de samenstelling van de olie met het blote oog te bekijken, ziet het geoefende oog als snel hoe het met de olie gesteld staat. Hydrauliekolie moet er fris en helder (niet te donker) uitzien. Ook mag de olie niet naar vluchtige stoffen ruiken (brandlucht). Controleer ook visueel de status van belangrijke systeem onderdelen, zoals filters, leidingen en kleppen. Met temperatuurmetingen ( d.m.v. een infrarood temperatuurmeter) bij de verschillende systeemonderdelen kunnen er onvolkomenheden  in een hydraulisch systeem worden opgespoord (bv defect of verkeerd afgesteld overdrukventiel). Doel van de visuele inspectie is eveneens het voorkomen van mogelijke problemen in de nabije toekomst.